За националните елити, москалите и хазарите; „В правителството на Русия, няма руснаци…“

Във видео беседа през 2009-та, равин Едуард Ходос отговорно споделя неща, с които е запознат в Ню Йорк през 1991-ва. Освен за Украйна, тези откровения се отнасят и за народите от т.н. соц. лагер, без Монголия и земите населени от жълтата раса, и са във връзка с предстоящото редуциране на планетарното население до т.н. златен милиард (неотдавна коригиран до цифрата от еврейската книга на Енох).
Редуцирането, според Ходос, започва и чрез настоящата финансово-икономическо-нравствена криза и ще засегне (и) националните елити, независимо дали са евреи, хазари, еврействащи, хазарстващи или гои от високите степени на масоно-илюминатството…
За елитите, равин Ходос може да бъде тълкуван и така:
Те (националните елити), на които бе позволено да придобият незаконно общонародни собственостти, не са оправдали очакваното доверие на Всевиждащото око (ще си получат заслужената дяволска благодарност“…).
Всичките тези; банкери, индустриалци, собственици на земи, мини, маслобойни, мандри, вестници, теливизийки, гараж-магазинчета, будки и лаФки − няма да могат да съхранят бизнеса си и ще загубят всичко, което им е дадено за временно пазене! И тъй като са го получили посписъчно, пак тъй ще им бъде търсена отговорност и всяка съпротива ще е обречена! Елитът на Украйна, според Ходос, щял да е един от първите, които ще почувстват ударите!
Ноторно известно е, че комплектувани от инволюционни частни тайни общества, тези елити бяха оглеждани да отведат народите до кланицата (кланница, на еврейски е – Че-Ка!), но се очертава, че може да бъдат натикани от народните маси в скотобойната! В духа на Кабала, равинът не е длъжен да казва истината, но огласените беседи заслужават украино-българо-руски размисли.
Защото; за тъга или радост на равин Ходос, духовните волеизлияния на ограбените народи са в същата унищожителна посока. Или; политическите елити не само не оправдаха доверието на народите, върху чийто труд и нещастие съградиха временното си посткомунистическо благополучие, но само за около четвърт век се превърнаха в нещо като несменяеми и раздути политбюра, т.е. в бунища, които се радват на безнаказаност, медиен комфорт и паразитно-корумптивна воня!
Те, бидейки избирани и назначавани; и украинските, и българските управленски йерархии − съзнателно са подвели (и са се клели на) космополитни силови структури, че ще изкоренят защитния национализъм и чрез застой или безхаберие бързо ще редуцират жителите на народите. Споменатите комфорт и благополучие, политическата класа заплащаше на колонизаторите-демократизатори с подаръци и рушвети от общонародните активи! Т.е. Всевиждащото око има едни, народите ─ други мотиви за унищожение! Ние само уведомяваме интернационалната пара комунистическа партия от Всевиждащото око, че народностната духовна защита не се простира над живота на персоните от политическата класа, но притежанията им са на народите!
А притеснителите ни няма къде да избягат. Те и сега изтърпяват духовни присъди за причинените страдания!
Това е трето постване на равинските предупреждения. В началото на 2014 може само да се добави, че провалите на САЩ и ЕС с библейския проект не могат да бъдат спасени с хазарско-европейски интервенции в Украйна. Отминаха безвъзвратно времената, когато можеше с лекота да се вменява на планетарните мнозинства, че вините за голодомора и мегданните безобразия в Киев са на москалите!
На поетите трябва да се вярва, а миналата, 2013-та, Леонид Корнилов вещае:
Оставив поэтическую позу,
Как гражданин, а вовсе не поэт,
Я написал единственную прозу:
В правительстве России, русских нет.
(В правителството на Русия, руснаци няма! Също, като и в българското правителство, няма българи!)

Ето как тимеросалът във ваксините осакатява или убива децата

Ново проучване, проведено от учени на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), опровергава дългогодишните твърдения на същата тази агенция. Става дума за тимеросала — скандалната съставка във ваксините, която уж била безобидна и бързо се отделяла от тялото. Изводите на учените са поместени в списанието Reviews of Environmental Contamination and Toxicology.1

Детският лекар Пол Томас коментира:

„Тази научна публикация е една от най-важните изследователски статии, издадени през последното десетилетие от CDC. Тя потвърждава онова, което мнозина вече подозираха: че службите за общественото здраве са правили ужасна грешка, като са препоръчвали да излагаме бебета и бременни жени на този невротоксин. Съжалявам, че съм поставял такива ваксини на деца. CDC подведе всички нас, че това е напълно безопасно.“
Твърденията на CDC доказано неверни
Тимеросалът е консервант за ваксини, състоящ се от 49.6% живак. За пръв път е използван през 1940-е. Преди 30 години много държави започват да премахват тази съставка от ваксините поради безспорния факт, че живакът е невротоксин.

В Съединените щати тимеросалът само частично е премахнат от детските ваксини през 2001 г. Но той продължава да се използва във ваксините „за възрастни“, включително противогрипните, които се поставят и на деца. Етилживакът е форма на живак в тимеросала, използван още в капките за уши и назалните спрейове.

Природозащитникът Робърт Ф. Кенеди-младши пише в книгата си „Тимеросалът — нека науката говори“:2

„В научните среди съществува почти пълно единодушие, чe тимеросалът е опасен невротоксин, използването на който незабавно трябва да се преустанови в лекарствата.“
Въпреки факта, че EPA3 и FDA4 предупреждават бременните жени да ограничат консумацията си на риба, за да избегнат въздействието на живака, CDC продължава да съветва бременните жени да си слагат противогрипни ваксини, съдържащи живак. CDC оправдаваше това противоречие с твърдението, че формата на живак в тимеросала (етилживак) не била чак толкова токсична и се отделяла по-бързо от тялото, в сравнение с формата в рибата (метилживак).5)

Новото проучване разбива тези твърдения на пух и прах.

Извънредно важните открития
В своя 45-страничен метаанализ авторите рецензират голям брой по-ранни проучвания върху метилживака и етилживака. Те заключават, че двете форми на живак имат много общи качества, като и двете са мощен невротоксин с еднаква опасност за хората.

Като обръщат специално внимание на тимеросала, учените откриват свидетелства, че консервантът е високо токсичен дори в много малки дози. При някои наблюдения е нанасял по-големи поражения и от метилживака. И по-конкретно: етилживакът в тимеросала, както се оказва, е по-токсичен за митохондриите,6 в сравнение с метилживака.

Учените са открили също, че — противно на твърденията на CDC — етилживакът, получен при биохимичните реакции с тимеросал, не напуска бързо тялото. Напротив, той се биотрансформира до опасни невротоксични метаболити.

Вредите, нанасяни от етилживака и метилживака
Наличните проучвания показват голямо разнообразие от поражения, включително:

• увреждане на ДНК,
• нарушен синтез на ДНК,
• оксидативен стрес,
• създаване на свободни радикали,
• глутатионов дефицит (водещ до понижена антиоксидантна активност),7
• увреждане на делителния апарат при клетъчното размножение,
• неутрализира аминокиселината цистеин,8
• възпрепятства приема на арахидоновата мастна киселина9 в клетъчните мембрани,
• поощрява свръхпроизводство на азотен оксид,
• разрушава глутаминовата киселина и вътрешноклетъчния калций,
• възпрепятства отделянето и свързването на невротрансмитери.10

Бойд Хейли — почетен председател на Химическия факултет към Университета в Кентъки и един от водещите експерти по токсичността на живака — определя резултатите от проучването като „ядрена бомба“.

„Това е епохално зачеркване на широко поддържаните схващания в ортодоксалната медицина. Значението му за медицинската общественост е по-голямо от забраната на талидомида,11 каломеловия прах12 за зъби, рентгена за бременни и оловните играчки за децата.“
Той казва още:

Във всеки от тези случаи хиляди деца са били осакатени или убити, преди криещата се в окопите си медицинска гилдия най-накрая да преустанови практики, които извън всякакво съмнение причиняват огромни вреди.“

Бележки:

Бел. Стопанина: Моля, ако някой има възможност, да набави за „От Извора“ пълния текст на проучването в електронен формат. [∧]
Ориг. заглавие: Thimerosal — Let the Science Speak — бел. пр. [∧]
Агенцията за защита на околната среда в САЩ — бел. пр. [∧]
Агенцията за контрол на храните и лекарствата — бел. пр. [∧]
Бел. пр.: На сайта на CDC се чете буквално: Thimerosal contains ethylmercury, which is cleared from the human body more quickly than methylmercury, and is therefore less likely to cause any harm. (В превод: „Тимеросалът съдържа етилживак, който се изчиства от човешкото тяло по-бързо от метилживака и затова е по-малко вероятно да причини някаква вреда.“ — Както се вижда, при такава формулировка дори според CDC вредите не са напълно изключени, което означава и че „одобрените“ ваксини никога не могат да бъдат „съвършено безопасни“. Колкото и да им се иска нещо различно на мошениците, продаващи ваксини от името на фармафията. [∧]
Клетъчен органел, източник на химическата енергия за клетките и притежател на собствена генетична информация — бел. пр. [∧]
Глутатионовият дефицит се разглежда и като важна предпоставка за появата на злокачествени тумори — бел. пр. [∧]
Цистеинът е аминокиселина, формираща глутатион и имаща важна роля за всички тъкани в организма, включително пренасянето на хранителни вещества до лимфоцитите и фагоцитите — клетки на имунната система. Цистеинът предпазва мастните тъкани от вредните свободни радикали и подпомага детоксикацията на черния дроб — бел. пр. [∧]
Арахидоновата киселина е полиненаситена мастна киселина, регулираща нивото на холестерол в кръвта и поддържаща хормоналния баланс. Тя е от семейството на Омега-6 мастните киселини и контролира имунните реакции, като участва и в структурирането на клетките и синтеза на хормоните — бел. пр. [∧]
Сигнални вещества на нервната система, сред които са допамин и норепинефрин — бел. пр. [∧]
Успокоително средство, което при бременни жени причинява деформация на крайниците на зародиша — бел. пр. [∧]
Прах с живачен хлорид, използван в миналото вместо детска паста за зъби. Днес той е заменен с не по-малко опасните пасти, съдържащи флуорид. И каломелът, и флуоридът са употребявани от нацистите за седация на затворниците в концлагерите — бел. пр.