ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НИКОЛА ТЕСЛА И МАРИЯ ОРСИК ОТ ГРУПАТА VRIL ИЛИ КЪДЕ ОТПЪТУВА АДОЛФ ХИТЛЕР НА 18 МАРТ 1945 г.

Двама югославяни от двете страни на огромния Атлантически океан поддържат обширна кореспонденция, което по-късно е конфискувана. Тя се отнася за  изграждането на летателни апарати на принципа на антигравитацията. Никола Тесла е учен от Ню Йорк, а Mария Орсик се намира в центъра на Германия от Третия райх. Teсла умира през 1943 г. и Орсик изчезва през 1945 година.

И двамата са били по  произход югославяни, и двамата са били любители на животните,  и двамата са били вегетарианци, и двамата не са завършили колеж,  и двамата нямат деца, и двамата не са религиозни,  и двамата са противници на войната, и двамата са бедни и почти мизерстващи. И двамата са много строго охранявани  от военните и разузнавателните агенции: Никола Тесла от ФБР и OSS /Разузнавателната агенция по време на 2 световна война на САЩ/, а  Мария Oрсик  от Гестапо и СС. Никола е емигрирант в Ню Йорк, а Мария е емигрант  в Берлин.

Ако откритията и изобретения, свързани с електромагнитното поле на Никола Тесла са едни от най-големите тайни, пазени от военните агенции, то с още по-висока степен на сигурност и охраната  е класифицираната информация, свързана с обширната лична кореспонденция между двамата.

Мария и Никола са свързани с изграждането на анти-гравитационна летяща машина и с това, че двамата осъществяват контакти с извънземни. Никола е учен, гений на електромагнетизма,  а  Мария е момиче, обичащо да носи дълга коса под кръста, стигаща почти до коленете, което също така преподава балет за начинаещи и води курсове по различни езици. Един ден  тя изпада в транс и започва да действа като медиум, получавайки всички видове технически данни и чертежи , свързани с  изграждането на анти-гравитационен летящ кораб

И двамата, Мария и Никола Тесла, поддържат обширна кореспонденция, за която нищо не се знае и винаги е класифицирана в максимална степен на сигурност. Сред документите на Тесла са открити сложни детайли, чертежи и планове за летяща машина на принципа на анти-гравитацията. Тези документи съвпадат с моделите на същите видове машини, разработвани от Третия Райх и от групата  VRIL, в която участва Мария Орсик..

В нацистка Германия е имало двe различни линии, два подхода,  при строителството на немски летателни антигравитационни апарати на Третия райх:
Първата линия е  съставена от немски и австрийски учени, работещи по задвижващи системи, базирани на научни традиционни авангардни данни, група намираща се под контрола на SS. Втората линия е  по проектите на Mария Орсик, д-р Ото Шуман и Обществото VRIL,  основаващи се на техническите данни,  предоставени от извънземни раси.

Maрия получава по медиумичен път техническите данни, нужни за конструкцията на летателните апарати на древношумерски език от същества, които твърдят, че са пратеници на планетата Ashtari/ Алдебаран. Д-р Ото Шуман от самото начало остава доволен, когато разбира, че въздухоплавателните  проекти на  Виктор Шаубергер и Карл Хаусхофер не са  толкова напреднали, в сравнение с получената информация от Мария Орсик.

Никола Тесла е имал информация, че две извънземни раси се намират в състояние на война и затова записва на санскрит в своя бележник , че е загрижен за човечеството,  поради, което е изобретил на „Лъчите на Смъртта“ с цел да може да унищожи извънземните кораби.

На 20 юли 1931 г. Никола Тесла прави следното изявление за списание „Time Magazine“: „Аз измислих начин, който ще даде възможност на хората да предават енергия в големи количества, с мощност хиляди конски сили, от една планета на друга, независимо от разстоянието”

Никола Тесла умира на 7 януари 1943 г. в двойната си стая в New Yorker Hotel и веднага целия му труд и вещи са били конфискувани от правителството на САЩ. Maрия изчезва през месец март 1945 г. в Берлин и повече никога нищо не е известно за нея.

Мария Орсик

е била  учителка по балет и е преподавала различни езици в Берлин. На 10 февруари, 1917 г. Мария изпада в транс, един вид кома, в продължение на няколко часа. След това тя казва на майка си, че е видяла светлинни  висши същества през това време. На следващия ден  нейния транс се случва отново и тя получва съобщения от тези хора, както и заръката да не казва за случилото се на никого освен на медиумите Tрауте, Гудрун, Сигурн и Хайке.

СИГРУН

Осем дни по-късно  Мария  отново да получава съобщение, в което се каза, че съществата са пратеници на Алдебаран (Alpha Centauri). Съобщенията  представляват  два вида:  първо-метафизични учения, за вселената, за произхода на човешкия род, Атлантида, Лемурия и други светове, и второ- както подробни технически данни за изграждане на летяща машина. Данните са предадени на език, непознат за Maрия . Тя записва на ръка десетки документи с рисунки, илюстрации, скици, формули, графики, които не разбира изобщо.

Бащата на Мария търси помощ и контакт с физика д-р Винфред Oтто Шуман, който е очарован и започва да търси решения на въпроса. Езикът, на който получените данни от Мария,  са били предадени от съществата от  Алдебаран е древношумерски език.

Никола Тесла

След смъртта на Никола, племенникът му Сава Косанович, който е бил официален представител на Югославската  комунистическа партия, е бил арестуван, изолиран и разпитван от ФБР в продължение на няколко дни. Той заявил, че чичо му е разказал за своята анти-гравитационна летяща машина и за един прототип, с който Тесла е  летял до някакво неизвестно място в Мексико, но въпреки това не знаел къде се намира тази машина, нито къде се поддържа. ФБР попитали племенника дали Teсла е споменавал нещо за извънземни, но Косанович  отговорил, че не е чувал друго от чичо си, освен, че „извънзмените са сериозна заплаха за Земята.“ Според племеника, ФБР било заинтересовано от всички изобретения на чичо му и най-вече от летящата машина и Лъчите на Смъртта /“Ray Death“/.

Агентите на ФБР се опасявали, че изобретенията и по-специално тези , отнасящи се до „Death Ray“, ще попаднат в ръцете на съветските комунисти, но когато проверили  конфискуваните документи на  Teсла,  открили документ озаглавен „Exotericon Range“, написан на санскрит,  който е съдържал  гриф с надпис  „правителство“. Там Тесла е записвал  как извънземните общуват помежду си и как си комуникират. Под натиска на Пентагона, ФБР е бил принудено да премахне думата „извънземни“ в своите доклади, а по-късно всички записи от кореспонденцията между Teсла и Мария Орсик изчезнали.

Създаване на групата Vril на Мария Орсик

С приходите от богатите германци през март 1922г,  е бил създаден първият прототип на летяща машина, наречен  Jenseitsflugmaschine или машина с форма на чинийка. Но първият изпитателен полет е бил пълен провал: част от апарата се разпада, а другата част избухва на множество парчета.

Д-р Винфрид Oттo Шуман

е бил много объркан от резултата. Но три дни след това Мария идва и му дава нова информация, предадена и от нейните извънземни пратеници, която тя дава на  обезкуражения Шуман. След два часа  разглеждане на новите документи, той казва: „Сега може да се направи.“

Корабът очевидно е трябвало да бъде пилотиран посредством  психически контрол от  земята с помощта на магнитна лента, която е трябвало да бъде поставена на предната част на челото на Мария. (A лента като тази е намерена в останките от катастрофата в Розуел от 1947 г.)

Тогава някои от най-големите инвеститори на проекта  се оттеглят, но все пак на 17.12 1923. един нов модел на Jenseitsflugmaschine е завършен. Полетът е било успешен и космическият кораб лети 55 минути, достигайки скорост от 300.000 km / h, но при неговото завръщане една неприятна изненада шокирала всички инженери: Материята на кораба е остаряла сякаш са минали 100 години от момента на неговото построяване. Мария обяснява на инженерите, че когато един обект навлезе в друго измерение, неговите свойства са променят за един миг и д-р Шуман едва тогава започва да разбира…

Мария и групата от жените-медиуми основават на обществото „Vril“, а самите жени станали известни като „Дамите на Vril“. По-късно същия прототип на летателната машина бил използван за друг проект, но вече без да се налага да се използването на магнитна лента за психично  пилотиране. Новия проект носел името като Vril 7 Geist.

Трауте А.

Събудения интерес за използване  на апарата като оръжие за война през 1944 г. накарало Мария да се откаже от проекта. Страхувайки се, че SS и Хитлер ще наредят  изземване на кораба, тя казала, че е необходимо да се направи подобрение на конструкцията, след което машината е изпратена в хангар в Мюнхен и нейните полети се преустановяват. След това групата на Мария Орсик започнала е да изгражда два малки модела с диаметър от 8 метра, в случай, че основното въздухоплавателно средство се открадне. На д-р Шуман назначава четирима инженери да проектират и строят малките летящи чинии на Мария. Според  данните на OSS и ЦРУ, военните инженери в крайна сметка са успели да построят в завършен вид двата малки модела.

В края на войната, през март 1945 Maрия Орсик получава съобщение от своите извънземни посланици, в което те и казват за нацисткаото поражение преди края на 1945 година. Тя е предупредила няколко от своите приятели, сред които и братята Horten, които напускат  Германия и бягат в Аржентина.

Гудрун

В четвъртък, на 15 март 1945, Maрия Орсик се среща с д-р Шуман за последен път, предава му пакет с всичките документи и планове на германските НЛО и през сълзи каза сбогом. В събота, на 17-ти март, 1945г,  Мария и нейната група отива в хангарите на  Vril Messerschmidt, Аугсбург, за да се качат на борда на двата малки летящи апарата. В неделя, 18 Март, 1945, Maрия Орсик и “Дами на Vril” от  Мюнхен заминават в неизвестна посока.

През март 1945 г., един  американски подполковник казва, че е  видял огромен кръгъл кораб без крила, висящ в небето над Мюнхен, след което се  изстрелял с висока скорост и изчезнал, а три дни след  този случай, други наблюдатели сред американските военни съобщават, че са видели друг подобен летателен апарат. Д-р Шуман,  Ханна Рейч и  Лени Рифенщал твърдят, че Хитлер е бил на борда на този последен кораб, който имал форма на камбана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *