Атланти, Чужди посещения, и генетични манипулации (Майкъл Царион) – 13

ГЛАВА 4 

ЛЕМУРИЯ И ХОМО АТЛАНТИС

Тъй като ние продължаваме да преразглеждаме още по-съгласувани и провокативни хипотези и теории за Атлантида,  от  преди  потопа  и идването на злото,  забелязваме как  Писанията, особено Библията, съдържат препратки към 

ключови събития:

Историята на Стария завет е историята на Атлантида. (Comyns Beaumont) Някои от основните съвременни автори, като  Бринзли Ла Пур Тренч, Барбара Марсиниак, и Уилям Брамли се ангажирали с други важни теории, с които искат да обяснят  присъствието на злото в света. Тези  разкази се отнасят до една и съща идея  за  посещение  на  чужденци и колонизация. В този случай, чуждите нашественици са посочени или като „Хора  Змии“ или „Братството на змията“. 

(Беше многократно отбелязано, че въпреки че физически змиите не са познати на повечето острови, символът на змията или змия на дърворезба и т.н., е изключително виден). В „Апокалиптичен Фрагмент” от Климент, ние четем:

И на земята, ще има чудовища, поколение от мъже дракони, и също така на змии. 

Но все пак това е описанието им, не трябва да се приема, че те са имали физическа прилика със змиите, каквито те не са. По-пълно обяснение за това е предвидено по-късно.

Въпреки, че няма двама писатели напълно съгласни по  въпроса за злото, или присъствието на  чужденците, съгласно с най-последователните теории посетителите обикновено  са  описани със съмнителен морал, но притежаващи голяма психическа и техническа мощ. Тези писатели са относително убедени, че те идват  от  Атлантида, и че идеята, че този континент е център на всичко

развиващо се и добро е погрешна, се основана по-малко от факти, и  повече на самозалъгване.

Генетични експерименти на Атлантида са започнали върху местни хора от Земята  с оборудване, което е донесено от чужденците, от тяхната планетата: 

И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие … (Битие 1:26) 

Расата,  която те  създали „Синове на змиите“, притежавала ДНК-то на  техните чуждоземни бащи, както и на тези от местните жители на Земята, Homo Sapiens. (В Библията,  точен  превод на „създаване“ е „изграждане“). Това генетично 

създадено потомство,  направено да служи на нуждите на своите създатели в „Градината на Edinu или Eden“. Те са „Хомо Атлантис”. Местни жители на Земята преди посещението били вероятно  CRO-Magnon, Engis, Хомо Еректус или неандерталците. Би могла да бъде и някоя друга раса като цяло, но като се има предвид укриването на данни по тази тема, малко е вероятно, ако ние някога  разберем истината за нашите Земни предци. Последните научни открития изглежда сочат, че  както неандерталците, така и CRO-Magnon раси са  с  генетична намеса и са били жертви на хибридизация.

За нещастие на „Господарите на Змията“, това родено първо поколение, в крайна сметка започнало да се ядосва срещу наложено  му  принудително подчинение. Техните човешки качества и чувствата били такива, че те не само имали възвишен интелект, но притежавали и морално и духовно измерение, което напълно 

липсвало в техните извънземни  създатели. В резултат на това, те открито започнали да  се опълчват на тези творци, които  не  харесвали и превъзхождали физически по брой. Писано е, че тези „Синове на  Змията“  не биха признали

превъзходството на своите господари, тъй като те нямали възвишени качества. И накрая, след  неопределен период от  време, по-голямата част от „Синовете на Змията“ напускат „Gardens на Edinu“ (Атлантида) и  континента Appalachia, 

преместили се на остров в Океания, по-късно известен като Лемурия, където днес е Тихия океан. Тук те създават на процъфтяваща цивилизация, където също се практикуват висши науки. Възвишените културни изобретения и философии, които обогатяват човечеството тогава и сега произхождат от тях.

Квантовите компютри в скоро време ще станат реалност

Независимо от многообещаващите възможности на квантовата технология, нейната практическа реализация и до сега си остава неосъществена, пише Daily Telegraph. Учените твърдят, че квантовите компютри потенциално са способни мигновено да правят изчисления, с които обикновените компютри се справят за години.
Експерти на квантовата технология предсказват появата на първите квантови компютри в близките години. Техният ентусиазъм е базиран на неотдавнашните успешни опити. Антон Зилингер, квантов физик от университета във Виена и един от пионерите в областта на квантовата изчислителна техника заяви, че очаква появата на потребителски модели компютри от ново поколение до 20 години.
Мощта на квантовите компютри се заключава в необичайното поведение на материята на субатомно ниво. В квантовата реалност частиците могат да се намират едновременно в няколко места и да обединяват свойствата на частицата и вълната.
Обикновените компютри обработват данните на базата на двоичната система (1 – има сигнал, 0 – няма). Теоретично, квантовите компютри използват елементарни частици за обработка на данните. Единицата информация, квантовият бит, благодарение на нееднозначната природа на материята, може да бъде въвлечена в няколко процеса едновременно.
Учените считат, че най-простият квантов компютър ще работи 1000 пъти по-бързо от съвременните компютри. Още едно преимущество на компютрите на бъдещето се заключава в липсата от необходимост на структуриране на базите данни. Потенциалната способност на квантовите компютри да изпълняват комплексни алгоритми позволява да намират нужната информация в неорганизиран вид. Изследователите твърдят също така, че квантовите компютри могат да осъществяват мигновено предаване на данни с помощта на телепортация.