МАСОН ОТ ВИСША СТЕПЕН: ,,АКО НЕ ИСКАШ ДА ИМАШ КАРМА, НЯМА ДА ИМАШ. АКО НЕ ИСКАШ ДА СИ БОЛЕН, НЯМА ДА СИ БОЛЕН. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА – БРУТАЛНО“

,,Интервю с масон от висша степен:
Следователно човек може да има карма – ако поиска – а може и да няма…
Ако не искаш да имаш карма, няма да имаш. Ако не искаш да си болен, няма да си болен. Така стоят нещата – брутално. Да вземем друг пример: Като войник съм разстрелял 50 души. Онзи, който хвърли атомната бомба на Хирошима е убил 100 000. Но службата си е служба и не трябва да се смесват личния живот. Ако няма гузна съвест и само си е изпълнил дълга, той няма карма. Но ако е гузен, ако се чувства отговорен – тогава има!
Настръхват ми косите. По този сбъркан принцип работят и всички ,,воини на Бога“, защото вишестоящите им казват: за своите дела ще отидеш на небето.
И по този начин премахват
кармата си…
Да предположим, че израелски войник е застрелял палестинско дете. Тогава ще си кажем: ,,Как е могъл да убие невинно създание?“. Но войникът ще се отвърне: ,,Ако го бях оставил живо, след десет години то щеше да убие тридесет от моите хора. А аз предотнратих това и извърших добро дело.“ И така ще отиде на небето! Няма грехове, щом си ги прощава. Да си простим можем само ние самите, никой друг. И това е една от тайните на масонството! Това, което ни пречи, е нашата система, моралната ни система, главата и разумът. Затова е възможно самолечение, защото то се заражда в главата ни, в разума ни. Системата разпознава грешката. Не можеш да я измамиш. Когато човек е болен, той може автосугестично да стигне до важната точка в тялото си и сам да се излекува. Но трябва да вярва. Ако не вярва има грешка в системата. И не се получава. Това е морфогенетичното поле. Не е необходимо да търсим точката, която да докоснеш. Достатъчно е да кажеш: ,,Искам това да се развие в мен и болестта да ме напусне“ и тогава нещата се случват.
Казвате ,,Материята господства над духа“, Но творческата мисловна енергия не идва отдругаде и с нейна помощ телесните клетки може да се възстановят. Значи не би могло да се разреши само чрез разума, а с наличното знание както казвам: ,,Аз искам това“. И проблемът трябва да се реши.
Нещо такова. Става точно както в поговорката от Талмуда:
Внимавай с мислите си,защото ще станат твои думи.
Внимавай с думите си, защото те ще станат твои действия.
Внимавай с действията си, защото те ще станат твои навици.
Внимавай с навиците си, защото те ще станат твой характер.
Внимавай с характера си защото той ще стане твоя съдба.
Точно така става. Хрумва ни мисъл и я освобождаваме. И тя намира начин, създава собствена динамика, за да реши проблема. Можем да сме сигурни, че ще го стори. Това прави днес морфогенетичното поле. Научил съм го при розенкройцерите. Имах голямо предимство: преди да дойда при масоните, бях в продължение на дванадесет години розенкройцер. Там изучих практиката, но не разбрах как действа всичко. При масоните точно обратно, разбрах действието. Те притежават теорията, а розенкройцерите практиката. Ако познаваш и двете, може да ги използваш. Някога те са били едно цяло. След това се разделят, защото масонството е било сила, истинска световна сила. Би могло да е такава и днес, ако повече братя се познаваха тези взаимовръзки. Масонството се развива все по-нагоре; до ,,доверените“ в Ордена или до 33-та степен в Шотландския ритуал – а над тях са мартинистите.
А те са именно това, което са и розенкройцерите.
Ако си овладял всичко при нас и преминеш към мартинистите, ще научиш как практически да използваш масонството. Но за тази цел трябва да си мартинист, а станеш ли веднъж, трудно ще се измъкнеш от тези клещи.
Мартинистите ли са най-влиятелните милосърдни хора?
Не изобщо не са милосърдни. Но знаят, че милъсърдието не може да попреча, ако някой иска да господства.
Споменахте мартинизма във връзка със Сен Жермен. Какво е общото между тях?
Сен Жермен е сила, която отново и отново се обновява. Този граф се появява, оказва влияние върху нещо и после изчезва – винаги е там, където го повикаш. Веднага ще дойде при теб. Сен Жермен и Луи Клод дьо Сен-Мартен принадлежат към френското общество от средата на 18 век и би трябвало да се оценяват от тази дена точка. Сен-Жермен произхождал от средите на европейската аристокрация, човек с непостоянен характер, който практикувал алхимия. Луи Клод дьо Сен-Мартен имал произвището Philosophe inconnu и в този смисъл мартинистите и днес искат да се считат за непознати философи. Но във всеки случай философската им основа не е свързана с личността Сен Жермен. Наистина от гледна точка на своето безсмъртие той е явления, което не е без значение за практическото използване на мартинистките и розенкройцерските познания. Аз притежавам камък от основата на алхимичната кула в замъка Луизенлунд. Имам също и стъклена пирамида от един междувременно починал алхимик с голям авторитет в Европа. Ако го поставя върху предмети с радиестезично действие в присъствието на чувствителен човек, той получава видения – от силна обърканост до феноменални прозрения. Подобни експерименти не ми влияят, но с учудване ги това забелязвам у други хора.
Тези мартинистите са споделяли идеите на Сен Жермен?
Сен Жермен една от темите, но не и основна за мартинистите. Те се самоопределят като ,,непознати философи“, защото всеки член е философ и остава непознат. Познават се само по името, което всеки си е избрал при всъстъпването. Ние носим маски. Познавам се по други признаци; но човек поиска, винаги може да остане непознат и неразпознат. Споделяме и философията на Сен Maртен. Това е съвсем друго област. Важен е принципът: Няма значение какво ще се получи накрая. Мартинистите всъщност са покровители на линията на Меровингите. Тяхната кръвна линия е наистина прастара, но извънредно актуална, защото сега отново е цикъл, когато се отваря за света. Това има общо с мартинистите с, Prieure de Sion, така се показват и появяват. Меровингите претендират, че са кръвно свързани с Исус, следователно са наследници на Христос и Мария Магдалена. Това са двете противоречие: Исус би трябвало да бъде древният добър божествен принцип, а Мария Магдалена – като проститутка – е дълбочината на материята и на жествеността изобщо. Метафизично погледнато това е идеалната връзка и от нея е родено поне едно дете. Затова по тази кръвна линия има многобройни наследници. И ако Исус, според словото за кръста, е последният еврейски цар, неговият наследник би трябвало да е поне претендент за страна, ако евреите отново трябва да имат върховен вожд. Наистина Исус е син на обущаря Давид, но в действителност също е от кръвната линия на Соломон, който пък бил магьосник.
Но Меровингите се връщат още по-назад към племето на Дан, към Нефталин. И това е още една тайна: Църквата проповядва, че Исус е наследник на Давид. Масонството учи, че Исус е наследник на Соломон!
Съвсем в началото казахте, че масонството учи на истината. Но също твърдят и други учения за мъдростта. С какво се различавате от тях, респективно откъде знаете, че точно това е ,,истинската Истина“?
Понеже истината е логична, тя трябва да бъде последователна и да се поддава на проверка. Истините не си противоречат и във философските системи. Това означава, че ако призная масонската организация като носител на една истина, трябва да мога да я съпоставя с други религии или включени в нея философски системи и изложения, без да открия противоречия. Масонските твърдение не противоречат на Библията, ако предположим, разбира се, че я четем правилно.
Да се чете правилно означава, да се чете без морал така ли…
Защо истината е неудобна? И защо са нужни цели петнадесет години, докато бъде споделена с братята в ложата, респективно докато нещата се разкрият? Кое е толкова трудно за разбиране и кое в тази истина е толкова тайнствено? Може би Луцифер?
Истината във връзка с религията, с боговете, с господарите и т.н. изглежда така, че ние с удоволствие си представяме един милосърден, изпълнен с любов Бог като баща, който ни закриля, защитава, придружава и облекчава живота ни. Но ако разгледаме критично този Бог – все едно в коя религия – ще открием, че той не е изпълнен с любов, че не обича човека. Както пише в Стария завет, той първо създава човека, след това го изгонил от Рая и поставя пред портите един ангел, който да му попречи отново да се върне в своята родина. Това са истини, които са направо безмилостни. Принципи, според които човек не може да се приближи безнаказано до Бог – защото Оцетът не желае – а трябва да се подчинява на неизбежните земни, физически и химически закономерности. Не може да роптае срещу тях. Бог щеше да бъде милостив, ако човек можеше да пренебрегва неговите закони и въпреки всичко биваше опростен. Но Луцифер – или господсващият на земята Бог – не прощава абсолютно нищо. На човека не му е позволено да прави грешки. Това е
една истина. Но съществува и друга, според която над назования вече Бог има и по-висшестоящ. За него говори Исус, което също е истина. Но той не отговаря за материята и планетата Земя. Този е Богът, който е в нас. И това не може да се каже толкова просто на масите.
В библейската хроника името на Египет се среща много пъти, докато Израил се появява в египетската хронология един-единствен път върху каменната стела от Пета династия не значи Израил, а Йезраел (Йез-ре-ел).
Всъщност Израел е по принцип духовно поведение в човешка общност. След господството на Соломон човекът, следователно идивидът човечеството, бил в състояние да се отдели от божествените ограничения и да се самореализира. И когато наистина го направи, самият той става Бог, дори по-велик от него. Тогава е създателен, изпълнил е задачата си. Първият библейски Бог построява райската градина Едем и я предоставя на човека да я управлява. Това означава че, ЧОВЕКЪТ – като понятие, енергиен потенциал, човечеството и индивид – е трябвало да управлява цялата материя. Отделният човек е както човечеството, така и отделните клетки, програмата на цялото: каквото горе, това и долу; както в макро-, така и в микрокосмоса. Това е Израил. И заради греха Адам и Ева те трябвало да напуснат райската градина. Соломон наистина имало успехи, но също извършил грях с непокорството си.
След неговата смърт Бог разделил народа му на две групи от десет дванадесетини и две дванадесетини. И десетте дванадесетини се наричали Израил, а двете Юдея. Но първоначалната благовсловия се отнася винаги за всичките дванедесетини. Десетте се загубили през вавилонското робство и вече не съществуват. А останалите две, именно Юдея и Бенджамин, се върнали от Вавилон, построили отново своя храм под Неемия, основали ново царство и го нарекли Израил. Но никога не са били Израил – десет от племената липсват! И това намира отзвук и до днес.
Споменахте, че си бил в подземни съоръжения Шлезвиг-Холщайн. Бихте ли ги описал по-подробно?
Не ми е известно какво се прави там. Знам само че, има много ходове и огромни тунелни системи, които не могат да бъдат разрушени. При бомбандировка съоръженията няма да пострадат. Това са елементи, които са заварени като тунела под Елба. Готови панели, спуснати долу и съединени помежду си. В южните области на Шлезвиг-Холщайн влизахме с автомобили в подобни подземни коридори за бързо превозване и прикриване на някаква апаратура. И те преминаваха през американски структури. Вратите се отваряха, прекосявахме няколко контролни шлюза и след това пътувахме часове наред и почти без всякаква ориентация през подземна система, преди да стигнем до друг изход на повърхността. Видях такива в Кил и на други места в Шлезвиг, примерно в Олпениц. Преди десетилетия там беше построено голямо пристанище в което нямаше никакви кораби. Не зная каква е ситуацията днес, но то наистина беше огромно, а тогава нямаше нито хора, нито кораби, само заграден терен. Често се налагаше да доставяме в Олпениц крайно чувствителни измервателни уреди, които силно се влияеха от температурата. Спомням си случай, когато трябваше да закараме през зимата някаква апаратура, която може да съхранява на повърхността само два-три часа, за да не се повреди от ниските температури. Телефонирахме на нашата централа и малко след това дойдоха двама американски джипа, които караха безкрайно дълго пред нас през мочурищата, когато изведнъж тръгнаха надолу и се озовахме пред огромни стоманени портали. Отвориха ги, след което минахме през други метални врати и шлюзове и едва тогава стигнахме по земята. Там пътувахме продължително време след джиповете и накрая доставихме уредите. Отново последвахме водачите, докато най-после излязохме обратно на повърхността и вратата пред нас се затвори. През цялото време не разменихме нито дума и никога повече не споменахме това пътуване. Предпочитахме да обсъждам неща, които не разбирахме. Не зная кой е построил и организирал това подземното царство, но във всеки случай видяхме само американски войници. Това беше около 1979/1980 г.
След това напуснах Шлезвиг-Холщайн и не зная нищо повече. Нямах интерес да го проучавам – за съжаление. Ако тогава бях днешното си положение, нямаше да намеря покой, щях да изследвам всичко и да надникна навсякъде.
Как показват на бъдещия масон, че властта над хората се упражнява
само с пари?
Като отнемат от кандидата всички метали. Той трябва да е облечен и необлечен, обут, и необут. Въвежда се в ложата с обяснението, че липсата на метали би трябвало да напомни на човека със златната епоха – времето, когато е нямало пари, които да развращават хората. Скритата метафизична причина за това действие е, че в историята на Сътворението няма метали. В Рая човекът не е имал достъп до тях, едва Соломон успях да ги достави от страната Офир с помощта и подкрепата на царя на Тир – преди всичко сребро и злато. След това започва епохата, когато хората се съблазняват от металите, стават алчни и започват да трупат богатствата, както е и до днес. Златото се добива с много усилия и трудности, при които мнозина умират, а и природата се разрушава. След това металът се стопява, излива се и отново се складира. По-голямата част от златните запаси са под земята – както преди намирането им, така и след това. И тук има една мистерия. На пръв поглед то е просто някакъв метал. Но за хората преставлява необикновена закрила от боговете. И тук именно е тайната.
Защо закрила?
Ако човек се намира под златен купол, боговете не могат да влияет върху него. Затова в радиестезията, при разпространяването и предаването на мисли, се използват куполи, най-често медни. Ако бяха златни, шаха да оказват още по-силно въздействие.
Аз съм бил по златен купол, беше в Бруней…
Това наистина са силови центрове. Там мислите ти са защитени, което намирам за много целесъобразно в днешно време на технически и духовен контрол. Днес не е нужно да влезем в църкви и катедрали, където преди се оказвали влияние върху хората. Дори задържането пред екрана не е вече толкова важно. В същото време се намираме в морфогенетични полета, които ни управляват. Нашите мисли, действия, духовното ни поведение се командват от тях. Затова желаещите да мислят самостоятелно се нуждаят от някакви защитни помещения – и илюминатите имали своите подземни градове, в които търсели закрила. А какво да правят останалите? Една от възможностите са именно златните куполи. В ложата тестваме радиестезично как това да се прави в нормални условия – например със златен шлем или някакво златна обвивка.
Как ще изглежда тогава животът в Новия свят?
На практика е много лесно. Ако искам да успокоявам и манипулирам по-големи човешки маси или общности, трябва да ги държа под влияние на упойващи вещества. Много ефикасен успокоителен наркотик е флуорът. Той е отрова. И ако убедя хората всяка сутрин да си мия зъбите с флуор и да приемат в флуорирана сол, – дори беззъбите кърмачета вземат флуорни таблетки – тогава успешно ще влияе върху хората. Човек приема тази субстанция ежедневно, от сутрин до вечер и си мисли: ,,Това е полезно, тялото има нужда от него, аз върша нещо добро.“ По този начин бавно, но сигурно се трови. Това е единият аспект. Другият е контролът и фактът, че човек свиква с него и го счита за ,,нормално“. Обикновеният гражданин си подрежда живота така: ,,Използвам чип-карти за всяка покупка. Ако се нуждая от универсално средство, имам карта, тя е удобна, чудесна, харесва ми. това е моят живот.“ Така се създава духовно поведение. А зад него стои планът. Това не е обикновено обществено развитие. Не! Извършва се напълно съзнателно, като насочва човечеството неговото мислене в точно определена посока.
И коя е тя?
Хората да обикнат Новия световен ред! Това е главният въпрос.
Преди четири десетилетия биха се съпротивлявали срещу него. Днес е чудесно да се заплаща само с карти. Това е практическо промиване на мозъка, скъпи мой! Човешките маси са до такава степен несъзнателни, недисциплинирани, егоистични и глупави, че илюминатите нямат никакви скрупули и опасения да ги контролират и дори да избият много от тях. Човечеството не струва
нищо! Това е мнението на висшестоящите, а също
и моето.
Намирам за наистина интересен доклада на д-р Ричард Дей, бивш водещ медицински директор на спонсорираната от фамилия Рокфелер Planned Parenthood. Той го изнася на 20 март 1969 г. в Питсбърг пред Съюза на мериканските детски лекари. В него описва ,,Новата световна система“, която вече се въвежда и изцяло ще промени света. Настоява осемдесет лекари да бъдат подготвени за тази промяна. Д-р Дей, които умира през 1989 г., беше масон от висша степен, а по времето когато изнася доклада, е професор по педиатрия в университета Mount Sinai Medical School в Ню Йорк. Той предупреждава своите слушатели за плана на световния елит да въведе нова световна диктатура и религия. В началото ги умолява да не водят записки и да изключат всякаква записваща апаратура. Започва с признанието, че по-рано не му е било позволено да говори, но сега – 1969 г.! – може свободно да обсъжда тайния план, защото ,,всичко е готово и никой не може да ни спре“. Обяснява на слушателите си, че основни линии ще се случи следното:
Редуциране на населението;
Разрешение за раждане на деца;
Нови насоки за смисъла на секса;
Секс без размножаване;
Възможност за повсеместно получаване на предпазни средства;
Сексуална просвета сред младежта като инструмент за световно правителство;
Подпомагане на абортите с държавни средства с цел намаляване на населението;
Подпомагане на хомосексуалността;
Технологии за размножаване без секс;
Разрушаване на семейството;
Евтаназия и ,,хапче за смърт“;
Ограничаване на достъпа до платено здравеопазване за отърваване от застаряващите;
Строг контрол на достъпа до медицински услуги;
Премахване на частните лекари;
Трудности при диагностициране на нови нелечими болести;
Затрудняване на онколечението с цел намаляване на населението;
Предизвикване на сърдечни атаки за премахване на хора;
Рано училищно образование за ускоряване на пубертета и еволюцията.
Сливане на всички религии;
Премахване на старите религии;
Промяна на Библията чрез ревизия на ключови думи;
Училищното образование като инструмент за индоктриниране;
Удължаване на учебното време, без децата научават нищо;
Контрол на достъпа до информация;
Училищата като общински центрове;
Изземване на определени книги от библиотеките;
Законови промени, които отпушват социален и морален хаос;
Подпомагане на консумацията на дрога за създаване на атмосфера тип ,,градска джунгла“;
Насърчаване консумацията на алкохол;
Ограничаване на свободните пътуване;
Необходимост от повече затвори;
Използване на болниците като места за изолация;
Създаване на психологическа и физическа несигурност;
Използване на криминалността за управление на обществото;
Ограничаване на американската индустриална доминация;
Разместване на народи и икономики;
Изтръгване на социалните корени;
Спорт за преустройство на обществото;
Секс и насилие в забавленията;
Имплантиране на индентификационни карти (микрочипове);
Контрол над хранителните продукти;
Контрол над атмосферните условия;
Опознаване поведението на хората с цел внушаване на изискванато;
Фалшифициране на научните открития;
Използване на тероризъм като основание за налагане на контрол;
Телевизия, която наблюдава отделния човек;
Притежаването собственост минавал в забвение;
Настъпването на нова тоталитарна система.
Така ли трябва да си представяме Новият световен ред?
Да това е доста точна постановка.
В доклада си д-р Дей твърди, че в институтите и изследователските лаборатории ,,Рокфелер има намерено лечение за рака, което обаче се пази в тайна, за да се намали населението. Той допълва, че ще бъдат въведени и все по-често срещани многобройни изкуствено създадени от човека болести.
Да, това е така. Не може от една страна да искаме да намаляваме човечеството, а от друга да го спасяваме с нови лечебни методи.
Не става. Много от срещащите днес видове рак са целенасочено предизвикани чрез добавки в хранителните продукти, чрез облъчвания и др., следователно съзнателно подпомагани.
Д-р Дей, който по време на Втората световна война работи в станция за манипулиране на метеорологичните условия, смята че атмосферата би могла да се използва за водене на войни, за предизвикване на суша и глад.
Да, и това е възможно. Още в началото на 20. век Вилхелм Райх открива, че може да влияе върху времето със своите уреди. Той съединява метални тръби с гъвкав метален маркуч с течаща вода и установява, че в облаците над тях внезапно проблясвът сини петна. Можел еда предизвиква дъжд след дълго засушаване. Проведени между 2005-ти и 2009 г. опити в либийската пустиня доказва, че с този метод би могло да се извършва напояване. Заради научната си дейност Вилхелм Райх е арестуван и умира в американски затвор. Нови методи
за оказване на влияние върху времето намират приложение в т. нар. изключително ниски честотни вълни. Те се появяват напр. в областта на Шумановите честоти и могат да навлязат дълбоко
в земята. Използват се по
най-разнообразни начини във военната област. С тях могат
да се модулират и атмосферните условия, а по време на
Студената война руснаците бяха обвинени, че с тяхна помощ
се предизвиквали ефекта.
,,Ел Ниньо“. Това е една климатична аномалия, която се случи
над Тихия океан и оказва
сериозно влияние върху световния климат. С известна сигурност
можем да твърдим, че човек е в състояние да влия и управлява времето. Един аспект са
химически следи (кеймтрейлс). Всеки може да си представи всеобхватното въздействие.“
Ян Ван Хелсинг – ,,Тайните общества 3: Войната между масони.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *