БЕНИТО МУСОЛИНИ И УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ – ЕВРЕИ, ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИ И ЦИОНИСТКИ АГЕНТИ

,,Във фашистка Италия е бил Бенито Мусолини. Да, там също имаме една комедия. Жена му се е наричала Рахил, а майка му Роза. Тези две еврейски имена означават нещо.“

  • Григорий Климов – ,,Божий народ“

Уинстън Чърчил – Ционизъм или Болшевизъм – Illustrated Sunday Herald, 8 февруари 1920 г.

На некои хора, евреите им харесват, на други – не, но нито един мислещ човек не се съмнява, че това е най-заплашващата ни раса, от всички появили се на земята.
Дизараели, еврейският Премиер-министър на Англия и лидер на консервативната партия, който винаги е бил предан на своята раса и се е гордял със своя произход, е казал:
– “Господ Бог, така се отнася с другите нации, както те се отнасят към евреите”.
Особено ако погледнем с каква жестокост евреите се разправят с Русия, сравнено с това, как меко се отнасяха те с Англия. Сред ужасите на съвременноста (1920 г.), на нашата страна може да се завижда. Затова, всичко, което се е случило, от самото начало на човешката история, само потвърждава правотата на думите, на Дизраели.

Добрите и лошите евреи
Конфликтът между доброто и злото, в човешкото сърце, никъде не е така остър, както е в средите на евреите. Никъде двойствената натура на човека не е изразена с такава сила и с такава трагичност. Ние сме задължени на евреите за откритието на Християнската етика, която, даже и без свърхестествената и част, би била най-ценното достижение на човечеството, надвишаващо всички останали достижения на човешкото знание, събрани заедно. Именно върху тази етична система и вяра, ние построихме нашата цивилизация, върху отломките на Римската империя.
Но така се случва сега, че именно тази най-удивителна раса, строи съвършенно друга система на философия и морал, която е толкова злокачествена, колкото доброкачествен е християнският морал. И ако не я спрем, ще разруши всичко, което християнският морал е направил възможно да бъде постигнато. Впечатлението е такова, че и Евангелието на Христа, и евангелието на Антихриста, е било съдено да произлязат от един и същ народ, и че тази мистична и тайнствена раса е била избрана за най-високи дела, едновременно – божествени и дяволски.

“Националните” евреи
Няма по-голяма грешка, от тази, да се приема за отговорен всеки индивид, заради националния характер, като цяло.
Добри и лоши хора, но най-вече, обикновени, има във всяка страна и във всяка раса. И няма нищо по-неправилно, от това, на основание принадлежността към определена раса, да се лишава отделният индивид от неговите собствени черти, заслуги и поведение. В определено гениалния народ, каквито са евреите, противоположностите са най-забележими, кантрастите са най-изразени, крайностите са най-отдалечени, и последствията от това са най-поразителни.
В сегашния съдбовен период, сред евреите съществуват три политически течения: две от тях, общо взето, са полезни и обнадеждаващи, но третото е абсолютно деструктивно…

Интернационалните евреи
Съвсем друго нещо са Интернационалните евреи. Те са източникът на различните заговори. Членовете на тази организация от зломишленици, произлизат главно от най-заможната част от населението на страните… Мнозинството от тях, ако не и всички, са се отдърпнали от вярата на своите предци и са зачеркнали от своите мисли всичките надежди за подобряване на този свят. Това движение сред евреите не е ново, а започва от Спартак – Вайсхаупт, през Карл Маркс, та до Троцки (Бронщайн), Бела Кун, Роза Люксембург и Ема Голдман (САЩ). Този световен заговор цели разрушаване на цялата цивилизация и основите на обществото, и довеждането му до едно напълно застинало в своето развитие, общество, просмукано от нездрава завист и уравниловка. И този заговор постоянно нараства.
Този заговор е играл решаваща роля във френската революция, както неопровержимо доказа съвременната писателка, мисис Неста Уебстър. Той е бил скритата пружина на всичките подмолни движения от 19-ти век. И накрая, тази банда от невъобразими личности, този мътен отпадък от големите градове на Европа и Америка, хвана за гърлото, във мъртва хватка, руския народ, и стана неограничен управник на тази огромна империя.

Евреите – терористи
Ролята в създаването на Болшевизма и Болшевишката революция, която са играли тези интернационални, и в по-голямата си част, атеистични евреи, безусловно е най-голяма, и надвишава всички останали. С изключение на Ленин, всичките им лидери са евреи (И Ленин, по майка е евреин, с фамилия Бланк. Той е говорел и еврейския език “идиш”). Още повече, че теоретичното вдъхновение и практическото изпълнение произлиза именно от еврейските лидери. Затова Чичерин, чист руснак (всъщност – полуевреин), бе изместен от Литвинов (евреин, даже не говорещ руски). Влиянието на такива лица, като Бухарин и Луначарски, не може да бъде сравнено с влиянието на евреите, Троцки (Лейб Бронщайн), диктатора на Петроград Зиновиев, или Красин, или Радек (а Бухарин и Луначарски също са евреи!).
В съветските държавни учереждения, абсолютното преобладаване на евреите е още по-потресаващо. Ръководството на ЧеКа е в ръцете на евреи, а понякога и на еврейки. Същото такова проклятие е било изпратено и на Унгария, в краткия период на управлението на Бела Кун (Кан). Същото безумие се вършеше и в Германия (особено в Бавария), докато Германия беше в нокаут (след поражението в първата световна война). Във всичките тези страни евреите – революционери съставляваха нищожна част от общото население, но тази малка част бе изключително злокачествена!

“Защитник на евреите”
Естествено, в сърцата на руския народ възникна най силно желание за отмъщение. Но под властта на Деникен, за всички евреи бе осигурена защита. Неговите офицери правеха всичко, което бе по силите им, за да се предотвратят саморазправите и да бъдат наказвани виновните за тях. Това е било дотолкова изразено, че петлюровската пропаганда обвинявала Деникан, че е защитник на евреите. Двете племенници на Мистър Тим Хейли, спомняйки си за Крим, разказват неколко случая, когато офицери, обидили евреи, били разжалвани или изпратени на фронта…
Очевидният факт, че болшевиките, напълно изключваха еврейските синагоги и еврейските имоти, при своите (терористични) акции, показва, че източникът на жестокостите, на които сега е подложена Русия, е еврейската раса. Това е присъда над милиони беззащитни хора…
……………………………………….
При тези обстоятелства е особено важно, националните евреи, които са лоялни към своите страни, където живеят, да поемат водещата роля в борбата против световния болшевишки заговор, както много от тях направиха в Англия. По този начин те биха могли да възстановят доброто име и репутация на евреите, и да покажат на целия свят, че болшевишкото движение не се подкрепя, а се отхвърля от мнозинството здравомислещи евреи.
Ясно е, че пасивната съпротива срещу болшевизма е недостатъчна…
Интересно е, че когато в началото на 50-тте години поискали от Чърчил разрешение да се преиздаде тази статия, той отказал.

,,Ленин е породил Мусолини, Сталин е породил Хитлер.“

  • Пол Джонсън, английски историк.

,,Бенито Мусолини без чужда помощ не можел да дойде на власт. И пред него стоял същият проблем като пред Хитлер: не му достигали гласове. Социалистите и либералите имали повече. И тогава другарят Ленин забранил на италианските социалисти да влизат в коалиция с либералите. Резултатът Мусолини дошъл на власт. Между другото, тъкмо тези Ленинови действия станали
причина за разцепването на социалистическата партия. Онези, които се подчинили на
Лениновата заповед, станали социалистическата партия и образували Италианската комунистическа партия.
Благодарим ти, другарю Ленин.
Този урок много допаднал на другаря Сталин. През януари 1924 година на пленума на ЦК на РКП (б) Сталин по заявил: „Не коалиция със социалдемокрацията, а битка на живот и смърт с нея.“
Социалдемократите многократно предлагали на комунистите съвместни действия срещу Хитлер, без да поставят никакви условия, но винаги получавали твърд и
решителен отказ.
Сталин разчистил пътя на Хитлер към властта
по същия начин,
по който Ленин бил разчистил пътя към властта за Мусолини.“

  • Виктор Суворов – „Последната република.“

Само през първия от безбройните гладомори в Индия умират от глад 10 млн.души. „Бенгалския глад“ е един от най-големите геноциди в човешката история, но за него не пише нищо в учебниците

Британската империя е всеизвестна със своите бруталности, с които е постигала икономическите си аспирации.

По времето на британската колонизация на Индия значителна част от населението измира от глад. Първия голям глад идва през 1770, последван от още няколко вълни през 1783, 1866, 1873, 1897 и последно през 1943-44 по времето на Уинстън Чърчил. Всичко това може да се обясни много просто – Великобритания иска ресурсите на Индия, но многобройното население трябва да бъде редуцирано.

„Мразя индийците, те са животни с животинска религия, които се размножават като зайци“, това заявява Уинстън Чърчил, който е последния британец, положил усилия за физическото изтребление на индийците. Очевидно лицемерния алкохолизиран циник Чърчил мрази индийците, защото Великобритания от векове наред е колонизирала страната им ли? Или пък е негова работа каква религия изповядват в собствената си държава? Това е британското високомерие и наглост, което продължава и до днес.

Само през първия гладомор по време на британската колонизация през 1770-1773г. са измрели от глад приблизително 10 млн.души, милиони повече от официално обявените еврейски жертви през Холокоста!

Това означава, че британците са успели да избият близо една трета от цялата популация в Бенгал. В своята книга „Невижданият свят“ Джон Фиск описва „Бенгалския глад“ като много по-смъртоносен и зловещ дори от Черната чума, която е тероризирала Европа през 14 в. Великобританците безмилостно разграбвали ресурсите на Индия, но и принуждавали всеки обикновен селянин да изплаща данък 15% от печалбата от реколтата им. И това британците не наричали „данък“, а „лепта“. Реколтата обаче не е гарантирана за разлика от британската „лепта“, която при всяко положение трябва да се изплаща от всеки селянин….

Въпреки „Бенгалския глад“ индийците не знаели все още, че това е само първия път, когато десетки милиони ще измрат от глад, причинен от алчността за печалби на Великобритания. Най-смъртоносния глад, след „Бенгалския“ от 1770-те идва по времето на Уинстън Чърчил, през 1943г., когато от глад измират над 3 млн.души. Гледката била ужасяваща, хората пълзяли по улиците и ядяли от труповете на умрелите, за да оцелеят. Когато правителството в Делхи изпраща снимката по-долу на Чърчил, за да опише ужаса, британския премиер отговаря в шеговития си стил „Тогава защо Ганди е още жив?!“.

,,През 1938 г. Чърчил написа в отворено писмо до Хитлер: ,,Ако Англия бъде застигната от такава национална катастрофа, както Германия през 1918 г., бих молил Бога да ни изпрати човек с Вашата сила и воля на духа.“

  • Peter Kliest – ,,Auch Du warst dabei.“

Човечеството има нужда от верую.

,,Вярата премества планини, защото създава илюзията, че планината се движи. Навярно илюзията е единствената действителност в живота.“

  • Бенито Мусолини

От Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатика една желязна завеса се спусна през Континента. Отвъд тази линия лежат всички столици на древните страни от централна и Източна Европа. Варшава, Прага, Виена, Будапеща, Белград, Букурещ и София – тези прочути градове и принадлежащото им население вкупом са погребани в онова, което трябва да нарека съветска сфера. И всички са обект, под една или друга форма,
не само на съветско влияние, но в много висока степен и в доста случаи на увеличаващо – мащабите си господство от Москва…“
Уинстън Чърчил
Какъв цинизъм! Умът не го побира. Онзи, който предаде „всички столици на древните страни от Централна и Източна Европа. Варшава, Прага, Виена, Будапеща, Белград, Букурещ и София – всички тези прочути градове и принадлежащото им население“, за да бъдат погребани в съветската сфера“, се тюхка за дереджето на собствените си жертви! Като удобно е забравил, как след като на 5 септември 1939 г. родината му поставя началото на Втората световна война, заедно с мижитурска Франция обявявайки война на Германия,
тъкмо той е обещал на поляците
„да ги върне в лоното на демокрацията!“ Какво ли е разбирал comrade Уинстън под истинска демокрация?“

Някои автори се мъчат да оправдаят Уинстън Чърчил и Франклин Д. Рузвелт, които нямали никаква друга възможност, освен да приемат исканията на техния тогавашен съюзник, съветския премиер Йосиф Сталин. Така се стигнало до сделките в Техеран, Ялта и Потсдам. Московското предателство не се споменава.

Нито останалите факти, от които се замайва главата: Създаването и извеждането на власт на трите диктатури: комунистическата в СССР, фашистката в Италия и националсоциалистическата в Германия! Американските доставки на заводи, машини, съоръжения, оборудване, оръжия, превозни средства, храни, облекла и т.н.,за СССР, започнали далеч преди войната. Американо-британската финансово-материална помощ за комунистическите терористи в Европа, както и обучението на тези професионални убийци. Едно от най-важните: Пълното съдействие на САЩ при създаването на съветската атомна бомба.
Един от първите масови убийци, както на кюрди, така и на араби, е „уважаваният“ Уинстън Чърчил. През двайсетте, като държавен секретар по въздушните сили и войната той пресметнал, че на Британия, ще излезе най-евтино ако бомбардира населението на Месопотамия. Негодникът решил, че вместо да използва около 25 000 британски и 80 000 индийски войници, за да постави Ирак на колене, е по-добре да използва военновъздушните сили…Предполагал“, че броят на загиналите араби ще възлезе от 4000 до 10 000 души. Какво тук значат някакви си личности?“

По заповед на държавния секретар цели иракски територии били превърнати в пустиня. Най-ярко се изявил „смелчагата“ Артър Харис-командир на военновъздушен ескадрон.
След поредицата терористични нападения над цивилни през 1923 г. той заявил: ,,Сега арабите и кюрдите знаят какво представляват истинските
бомбардировки във вид на жертви и разрушения. В рамките на 45 минути цяло едно село може практически
да бъде заличено, а една трета от неговите обитатели да бъдат убити или ранени.“ След две десетилетия същият Артър Харис се превърнал в чука,
смазал Хамбург и Дрезден. Статуята му „украсява“ „Fleet Street“, някогашния лондонски
журналистически център.

Уинстън Чърчил по време на срещата в Москва през октомври 1944 г. доуточнява размерите на отдавна уговореното предателство на Запада спрямо народите от Изтока. Тогава, като британски премиер, той слага на масата офертата за възприемане на принципа за свобода при налагането на влияние върху… Източна Европа… Предлага 90 на сто съветско влияние в Румъния, 90 процента британско влияние в Гърция, 75 на сто съветско влияние в България и разделяне [на влиянието] в Югославия и Унгария в пропорция 50 на 50. Макар да изглежда цинично, това беше мълчаливо признание на стратегическите и военните факти.“

Какво ще рекат финалните слова? Признание за победата на Съветска Хазария във Втората световна война? Кой пише историята? Победителите. Кой определя следвоенния ред, правилата за развитие на света? Отново победителите.

Както се казва в дикторския текст на руския филм „Обикновен болшевизъм“:

В Германия бяха разгромени Хитлер и фашизмът, но германският народ спечели.
У нас народът победи, но
спечели болшевизмът.“

Не беше ли група евреи от Италия, предвождани
от Маргерита Сарфати, съвсем правилно наричана „еврейската майка на фашизма“?
Не го твърдя аз. Пише го в авторитетен израелски всекидневник. От страст по своя любим Бенито тя му дарила идеологията. И така от полуевреина Мусолини създала Duce Supremo. За нея просто Duce.
Но нима бащата на днешната израелска армия и на специалните служби на ционистката държава, роденият в Русия Владимир „Зеев“ Жаботински, не бил фашист? А на празници неговата младежка организация „Бейтар“ надявала черните униформи, подарени лично от дучето!
Истинското име на Жаботински било Волф Евнович Жаботински. Масон, когото първият министър-председател на Израел Давид бен Гурион нарекъл „Владимир Хитлер“. Той, а не някой си Уинстън Чърчил, въвел теория за „желязната стена“. Самият Мусолини наричал Жаботински „еврейски фашист“.
Знаехте ли това?
Кой унищожи православна Русия? Болшевиките. Какви бяха те? Почти всички техни лидери, начело с вождовете Улянов-Ленин, Бронщейн-Троцки и Джугашвили-Сталин – евреи. Откъде се взеха, как постигнаха своя триумф? Изпрати ги онзи скрит интернационален финансово-промишлен елит, който след Френската революция и особено през ХІХ век вече ръководеше света. Болшевиките бяха проводени от САЩ и Швейцария с германска и британска – разбирайте – талмудска помощ.
Но нали същите сили издигнаха и националсоциалистите, за да превърнат Германия в тяхно покорно мъркащо котенце? Нима цялото нацистко политбюро не беше съставено пак от евреи и Mischlinge – люде с еврейска кръв? Като започнете от самия фюрер и минете през целия елит на Германската работническа националсоциалистическа партия – Гьоринг, Гьобелс, Химлер, Хес, Борман, Айхман, Хайдрих, Канарис, Щрайхер… – почти всички! Даже съпругата на Хитлер – Ева Браун, и личният му телохранител Емил Морис били евреи.
Когато някой извади на показ тези истини, върху него се сгромолясва планина от обвинения и закани. Оруеловото Министерство на истината включва пропагандната машина на космически обороти. И човекът остава изолиран – като прокажените в Средновековието.

  • https://diagnosa.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *